GÖR RÄTT JÄMFÖRELSE


Att jämföra kan vara bra ibland. Men det är sällan till fördel när det handlar om utveckling inom fotboll. Anledningen är ganska enkel. Att utvecklas innebär en framtid där du har andra förmågor än du har idag och därför blir ett fokus på vad du idag kan eller inte kan onödig.


Så om du idag har saker du vill förbättra, kanske saker som andra redan är bra på. Fokusera inte på hur bra du är i jämförelse med dem. Är du bättre än någon annan leder en jämförelse förmodligen till att du blir bekväm och inte tar i lika mycket. Om du är svagare än någon annan finns risken att du tappar tron på dig själv och dina möjligheter att utveckla det du vill bli bättre på.


Det finns ett alternativ till detta. Ett alternativ där du fortfarande jämför dig. Men istället för att du jämför dig med andra gör du det med dig själv. Jämför dig med din bästa prestation och gör allt du kan för att slå den. Din bästa prestation hittills är en nivå du vet att du kan prestera på. Det har du själv bevisat tidigare. Om du hela tiden jämför dig på det sättet och försöker slå din bästa prestation så kommer du utvecklas och bli en bättre spelare.


Lycka till med träningen!