EN FRAMTIDA SANNING


Det tar tid att lära sig något nytt. Hur lång den tidsperioden blir påverkas av inställningen du har till uppgiften. Motivation påverkar nämligen hur du lär dig ny kunskap. Och att lära sig ny kunskap ger mer motivation då vi ser resultat av det vi gör. Om du exempelvis vill bli en bättre frisparksskytt måste du ha motivation att börja träna. När du ser resultat utav din träning blir du motiverad att fortsätta träna då du ser resultat samt möjligheter att bli ännu bättre.


Men hur skapar vi motivation? För att bli motiverade måste vi tro på ett framtida resultat. Vi måste tro på att vi kan göra saker idag som gör oss till bättre spelare i framtiden. Det är en grundförutsättning. Men det är också detta som är din största fiende. Att du måste tro på att det är möjligt och börja träna innan du ser något resultat. Det finns inga garantier för hur snabbt eller långsamt utvecklingen kommer gå. Du måste göra uppoffringar idag, utan några garantier om framtiden. Du måste lägga ner träning idag utan några löften om vad det innebär imorgon. Det är just det som gör att många aldrig börjar att träna mot sina mål. Man vet inte vad eller hur mycket som krävs för att nå dit.


Du måste någon gång börja för att ge dig själv chansen. Du måste vara beredd att träna idag för att ge dina framtida mål en chans. Snart märker du att motivationen som använts för att komma igång gav resultat. Och resultatet du fick gav dig ny motivation.


På den nivån du är idag började en gång alla de spelare du ser upp till. Dom tog ett första steg, utan några löften om framtiden. Dom blev belönade med utveckling som gav dom ny motivation. På detta sätt fortsatte dom utvecklas genom ny kunskap som gav ny motivation som återigen gav ny kunskap.


Vägen till ditt mål börjar alltid med ett första steg. Du måste ta det första steget utan några garantier om framtiden. Många kommer stanna där. De är inte beredda att offra tid och energi på något som är osäkert. Men dom som kommit längst har någon gång börjat där du är idag. En dag kan det vara du som är framme vid ditt mål. Men vägen dit består utav ett samspel mellan motivation och utveckling.