COMFORTZONE


Känner du igen känslan utav att ha testa något som var utmanande för dig första gången men nästa gång du testade så gick det mycket lättare? Det kan vara allt från att tala inför andra personer, klara något tekniskt utmanande eller att memorera något. Anledningen som ligger bakom att det känns lättare andra gången är att vi anpassar oss och utvecklas. Vår kropp och vårt psyke kan förändras genom övning. Det är självklart för dom flesta men vet du förklaringen bakom att vi förändras?


Vår kropp och vårt psyke tycker om att göra saker som vi är bekväma med. Saker som vi har kontroll över och kräver så lite utmaning som möjligt. VI vill och kommer välja det enklaste alternativet så fort möjligheten ges. Men du kan genom aktiva val välja att utmana dig själv istället. Att tala offentligt, genomföra något tekniskt avancerat eller att memorera något är exempel på saker som är utmanande i början. 


Det som händer när vi utmanas är att våran kropp anpassar sig för att inte behöva uppleva den känslan igen. Din kropp och ditt psyke utvecklas för att du nästa gång ska kunna genomföra aktiviteten på samma utmanande nivå men utan att de ska kännas lika jobbigt. För din kropp vill som sagt inte känna sig utmanad utan vill genomföra saker inom sin nuvarande kapacitet. Det är detta som brukar kallas att vara innanför eller utanför sin comfortzone. Gör du saker som du idag inte klarar av utan att anstränga dig och fokusera är du utanför din comfortzone. Men med träning komemr din kropp och psyke att anpassa sig för att i framtiden göra samma sak inom din comfortzone. Det är så utveckling skapa och det är så du kan styra hur bra du blir.